'Wij werken vanuit onze Christelijke identiteit.'

MISSIE
Niels en Jeremiah groeiden op in gebroken gezinnen en maakten traumatische gebeurtenissen mee. Jarenlang kropten zij alles op en lieten zij emoties van kwetsbaarheid (verdriet, angst, onzekerheid) niet toe. Totdat er in beide levens iets wonderbaarlijks gebeurde.

Toen zij zich weer geliefd voelden, kon een proces van acceptatie, genezing en herstel plaatsvinden. Sindsdien leeft er bij hen een verlangen om anderen alert te maken en te laten weten dat ze er niet meer alleen voor hoeven te staan.
Hun echte, doorleefde verhaal slaat direct aan en blijft hangen. Ze kennen de belevingswereld van allerlei soorten mensen met verschillende achtergronden en spreken hun taal. Daardoor weten zij hen werkelijk te bereiken.

Niels en Jeremiah willen mensen op een confronterende, maar liefdevolle manier een spiegel voorhouden bij de keuzes die ze maken. Zij willen laten zien wat voor impact het kan hebben wanneer dit destructieve keuzes zijn. Zij zetten hun maskers af en laten nu hun kwetsbaarheden zien, zodat anderen zich kunnen identificeren met gevoelens en emoties. Zo inspireren en motiveren zij anderen, en geven zij handvatten om keuzes te maken voor een hoopvolle toekomst.

VISIE
Niels en Jeremiah praten over welke keuzes je kunt maken om een gezonde basis te leggen voor het opbouwen van een stabiel(er) leven.
Dit doen zij op grond van onderstaande kernwaarden:
Liefde (verbinding/hechting)
Veiligheid (grenzen, vertrouwen, kwetsbaarheid)
Erkenning (je mag er zijn, je bent uniek)
Rust (stabiliteit, zekerheid, duidelijkheid)
Bijdragen (delen en geven)
Ontwikkelen (groeien, doelen hebben)
 
In alles wat aan de orde komt, herkennen jongeren vaak veel van hoe het werkt in je hoofd en in je hart. Bijvoorbeeld dat je iets wat niet goed is, toch als normaal kunt gaan ervaren. Niels en Jeremiah nodigen hen uit om dit ook te erkennen. Zij moedigen hen aan om te praten met iemand die een veilige basis biedt en geven aan hoe je zo’n persoon herkent.

© 2018 Ervaringsdeskundigencentrum.nl

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram